مشخصات فردی
نام:سید محمد حسن حسینی
تاریخ تولد:1352
جنسیت:مرد - مجرد
محل سکونت:ایران - مشهد
درباره من:خدایا ...! رحمتی کن تاایمان، نام و نان برایم نیاورد! ... قوتم بخش، تا نانم را، و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم ...! تا از آنانی نباشم که پول دین را می گیرند و برای دنیا کار می کنند ...! بلکه از آنانی باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار می کنند ...! شهید دکترشریعتی

تنها در 30 ماهی که در خارج از کشور بودم 40 مقاله/کتاب نگاشتم (در زیر شکنجه های روحی و روانی و کارشکنیهای وحشیانه یک مافیای ایرانی قدرتمند و صاحب نفوذ) که در غالب آنها بر روشهای نهادینه کردن اصول دموکراسی (اسلامی) در نسل فردا جهت براندازی حکومتهای مستبد و فاشیستی تمرکز داشته ام. متاسفانه در هیچ دانشگاهی حتی ییام نور (در روستاها) جذب نشدم؟ هم اکنون در یک دبیرستان کار و دانش (مشهد) زبان اول به رشته های خیاطی تدریس می کنم! ضمنا بدنبال فیلمنامه نویسی هستم تا شکنجه های روحی روانی و کارشکنیهای "آنها" را که خود را "خدا" پنداشته اند به تصویر بکشم - این نهایت آرزوی من است.
====================
Dr S.M.H. Hosseini received his AD (1994), BA (1997), MA (2000), and PhD (2009) in English Language Teaching. He has taught in different universities both in Iran and overseas. He is interested in Liberal Education and has a zest for awakening, empowering, and emancipation of the oppressed majority. He succeeded to publish more than 40 articles/books during his 30 months stay in India, in the course of pursuiting his PhD amidst a horrifying hell an Iranian mafia occasioned for him. Dr Hosseini has suggested ‘language’ as a ‘liberating agent’ in his ‘Cognitive Socio-Political Language Learning Theory’ based upon which he introduced his instructional weapon, in his last book published by Jungle Publications, in 2012. At present, he is teaching at a ‘school’ ‘for backward students’! in Mashhad, Iran.
مشخصات تماس
ایمیل:mhhosseini73@yahoo.com
تلفن:+989153852599
تحصیلات
سطح تحصیلات:دکتری
رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی
محل تحصیل:هندوستان
حرفه
شغل:مدرس
محل کار:مشهد